Infectonator!Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Điều gì nếu bạn là một trong những người gây ra tận thế zombie? Bạn có thể tiêu diệt thế giới chỉ trong 60 giây? Lây nhiễm người và biến chúng thành zombie trong này đơn giản và vui vẻ


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.