Dragon Ball Z PongTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Một phiên bản cách mạng của trò chơi bóng bàn cổ điển nơi bạn chơi như thân.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.