Siêu Smash XTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Những anh hùng Mario, liên kết, và Megaman đang lên chống lại nhau để kiểm tra những người lớn nhất.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.