Máy biến áp StrongholdTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Máy biến áp Autobot Stronghold là một trò chơi phòng thủ tháp bởi LG. Bạn phải bảo vệ thành phố để ngăn chặn lừa đảo.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.