Chạy thử nghiệm âm thanhTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Chiến đấu nó ra với âm thanh trong trận chiến thẻ này RPG. Bạn có thể tiếp tục để đánh bại âm thanh lúc trò chơi riêng của mình?


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.