Mario Revenge Bower bóng 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Bowser trys để đạt Mario với quả bóng lửa. Giúp Mario để tránh những quả bóng.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.