Cuộc phiêu lưu lớn xe tải 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Sẵn sàng cho một số cuộc phiêu lưu lớn xe tải? Thực hiện hộp, nước, gỗ, và các đối tượng để kết thúc của mỗi cấp trong thời hạn. Mất vận chuyển hàng hóa sẽ rất nhiều ảnh hưởng đến điểm số của bạn vì vậy hãy cẩn thận trong khi lái xe qua những ngọn đồi! Nếu bạn mất tất cả hàng hóa của bạn, bạn sẽ mất một cuộc sống và phải khởi động lại mức độ.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.