Băng đi xeTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Lái xe của bạn fourwheeler như Santa. Lấy quà và cân bằng chính mình mà không rơi!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.