2 2 Nhanh chóng tức giậnTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Chọn xe của bạn và cạnh tranh trong cuộc đua kéo của cuộc sống của bạn trong 2 nhanh 2 tức giận! Cạnh tranh trong mỗi nhiệt và trở thành vô địch. Mỗi chủng tộc được khó khăn hơn để được chuẩn bị sẵn sàng!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.