Sa mạc cuộc biểu tìnhTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Chủng tộc thông qua sa mạc trong sự lựa chọn của bạn của chiếc xe trong sa mạc cuộc biểu tình và cố gắng cho cơ hội của bạn trên leaderboard trên toàn thế giới! Lựa chọn giữa một Porsche, một Toyota Celica GT, tập trung Ford, Lancer một hoặc một Subaru Impreza và xé thông qua những đụn cát cán. Không nhấn va chạm quá nhanh hoặc bạn sẽ phá hủy chiếc xe của bạn!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.