Batman Icecold GatewayTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Tránh những tảng băng trôi và thu thập các viên kim cương để tạm ứng thông qua các cấp.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.