Xe tăng bong bóngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Bạn là một chiếc xe tăng bong bóng chiến đấu xe tăng bong bóng khác và thu thập các bong bóng, tất cả trong một bubblefield lớn hơn. Không có gì nhưng bong bóng trong sạch, lành mạnh, vui vẻ.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.