Dock Oak hung hăngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Giúp Oak Doc ác để tiêu diệt toàn bộ thành phố bằng cách sử dụng xúc tu mạnh mẽ của mình. Leo lên tất cả các tòa nhà và smash chúng với các tua.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.