Cướp biển khởi độngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Sử dụng các khẩu pháo để khởi động cướp biển thông qua không khí và cố gắng để có được như xa như bạn có thể.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.