Spiderman BatmanTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Swing và nhảy với Spiderman từ web đến trang web trong một khung thời gian nhất định. Thời gian tốt và mục tiêu sắc nét, vì vậy mà Batman đồng hành của bạn trên web tiếp theo có thể c.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.