Megaman Zero AlphaTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Trò chơi này bao gồm khu thiếu giữa dòng Megaman X và Megaman Zero. Thêm nhiệm vụ sẽ có sẵn như dòng tiếp tục.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.