Sinh viên LemmingsTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Sinh viên Lemmings là một phim làm lại flash của các trò chơi cổ điển của Lemmings. Bạn có để giúp các sinh viên để đi đến một bên.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.