Công viên chủTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Sử dụng bản năng và kỹ năng của bạn để hoàn thành mỗi gần mức độ không thể của biến chặt chẽ và bãi đậu xe khó khăn. Hãy chắc chắn để ngăn chặn đúng chỗ trước khi thời gian chạy ra ngoài.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.