Bắn tỉa một năm 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Bạn là một sát thủ bí mật. Hoàn thành các nhiệm vụ bắn tỉa cho tổ chức của bạn làm việc cho. Đọc các cuộc giao ban một cách cẩn thận để biết làm thế nào để đạt mục tiêu của bạn.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.