William và SlyTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: William và Sly là một trò chơi cuộc phiêu lưu bí ẩn với hình ảnh đẹp và âm thanh.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.