Âm trái đấtTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Âm thanh và đuôi đã đâm vào trái đất và đã chuyển đổi thành con người và thay đổi tên của họ để phù hợp với. Cuộc chạy đua vào cuối mỗi cấp độ destorying enenmies và thu thập sao trên đường đi. Hãy cẩn thận những điều ác Dr Robotnik đã theo sau bạn để trái đất! Sử dụng thanh không gian để nhảy và nhấn xuống cộng với thanh không gian để làm một vòng quay điện và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.