SpongeBob tàu O GhoulsTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: SpongeBob mắc kẹt trong thuyền bay Dutchmans và nó là un-sinking. Giúp SpongeBob làm cho nó vào phía dưới và thoát ra trước khi tất cả các nước là đi.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.