Gretel và HanselTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Đó là một lao động của tình yêu. Bàn tay sơn nền và các nhân vật tất cả quét và làm việc với Flash.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.