Super Mario RemixTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Giúp Mario cứu công chúa trong Super Mario thời gian tấn công Remix. Nhảy qua những trở ngại và nhận được Mario qua kẻ thù của mình trong giới hạn thời gian để chuyển sang cấp độ tiếp theo!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.