Super Mario thế giới hồi sinhTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Trong Super Mario thế giới hồi sinh mục tiêu của bạn là để giúp Mario để thoát khỏi tất cả những trở ngại và đạt được kết thúc của mỗi cấp độ để tiến tới tiếp theo. Sử dụng phím mũi tên để di chuyển và nhấn phím cách để nhảy. Nhảy vào kẻ thù để smash chúng. Có một số kẻ thù người không phải là beatable và bạn phải tránh cho họ ở tất cả các chi phí. Thu thập các đồng tiền vàng rải rác trên toàn thế giới được nhiều điểm hơn. Tiếp cận thanh cực vào cuối mỗi cấp độ để chuyển đến với thế giới tiếp theo.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.