Mario GunmanTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Bowser ác tấn công Mario


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.