Siêu Mario thời gian tấn côngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Bowser ác đã bắt cóc Mario


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.