Thuyền trưởng hành tinh và robot của ZarmTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Giúp đỡ Planeteers đánh bại các robot ác của Zarm.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.