Ben10 HeromatrixTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Làm cho một người nước ngoài với của anh hùng ben 10: tạo, tuỳ chỉnh và tên người ngoài hành tinh của bạn!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.