Người nhện sắp xếp gạch của tôiTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Một trò chơi đố với heros yêu thích của bạn: Spider-man!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.