Batman băng lạnh gatewayTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Tránh những tảng băng trôi và thu thập kim cương để nâng cao mức độ suy nghĩ


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.