The Incredibles tiết kiệm trong ngàyTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Chiến đấu như ông Incredible chống lại robot hội chứng ác.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.