Batman và siêu nhân cuộc phiêu lưu thế giới tốt nhất 1Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Lựa chọn giữa Batman và Superman, và điều hướng đến lối ra ở đầu kia của buồng thách thức.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.