Phim hoạt hình Anh hùngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Nếu bạn thích Power rangers, trò chơi này được thực hiện cho bạn!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.