Batman thùng nguy hiểmTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Batman nhu cầu giúp đỡ của bạn để giải cứu anh hùng đồng bào của mình! Gorilla Grodd đã bắt tội phạm của Batman đội ngũ chiến đấu. Lấy tất cả các Batarangs để xây dựng một kho và giúp họ thoát khỏi!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.