Quyền lực kiểm lâm-đào tạo thần bíTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Mỗi 5 Power Rangers phải hoàn thành đào tạo thần bí của họ trước khi họ có thể chuyển sang những kẻ thù thực sự, và nó là bạn để giúp họ làm điều đó! r


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.