Batman các bạch hoa trên mái nhàTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Hãy để mái nhà của thành phố Gotham là của tất cả mọi người yêu thích thập Crusader, Batman! Lên đến mái nhà khi bạn đi trên Kanjar Ro và ban nhạc của ông của nhân henchmen!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.