MariothelloTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Bạn có biết Othello trò chơi? Đây là một remake với Mario và bạn bè của mình.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.