Thiếu niên đột biến Ninja rùaTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Ninja rùa đang bị tấn công bởi kẻ thù của họ trong một hẻm tối và mục tiêu của bạn là để giúp họ để tiêu diệt như nhiều người trong số họ càng tốt trước khi thời gian chạy ra ngoài. Kẻ thù của bạn sẽ xuất hiện từ một số góc tối trong hẻm và bạn có để đạt chúng với các ngôi sao ninja. Sử dụng chuột để nhắm và nhấp chuột để ném ninja sao. Bạn chỉ có 60 giây để tiêu diệt kẻ thù như nhiều càng tốt. Bạn sẽ điểm 10 điểm mỗi khi bạn nhấn một kẻ thù.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.