Đôi EdgeTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Giúp Sky Hawk hoặc Sara để đánh bại các undead zombies và Kedorlaomer vua của họ để tiết kiệm đất Ellasar. Arioch, vua của Ellasar, đã bổ nhiệm ông chiến binh tốt nhất hai Sky Hawk và Sara để xâm nhập vào Zeboiim và đánh bại vua undead Kedorlaomer để ngăn chặn anh ta từ thống trị trên tất cả Ellasar. Bầu trời Hawk và Sara bây giờ phải đi qua vùng đất bị nguyền rủa và đánh bại kẻ thù để người dân của Ellasar có thể sống trong hòa bình. Sử dụng phím mũi tên để di chuyển, sử dụng chuột hoặc nhập phím hoặc phím số 0 để tấn công.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.