Xe tăng 2008Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Tuỳ chỉnh xe tăng năm 2008. Và một thế giới nơi mà bạn có thể bắn cho nổ tung tất cả mọi thứ, từ bọc thép xe ô tô để cây!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.