Cuộc cách mạng nhịp điệu của cha mẹ nàng tiên lẻTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Giúp Timmy, Cosmo và Wanda khôi phục thị trấn với nhịp điệu và ma thuật, và biến Boresville vào thị xã cuối cùng bên cho trẻ em!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.