Simpsons bóng của cái chếtTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Giúp Homer thu thập các đối tượng ngựa xe gắn máy của mình trong deathball.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.