Đường uy hiếpTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Tốc độ thông qua các đường phố nhặt tiền, tránh bom và chạy đua theo cách của bạn đến một số kết thúc.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.