Hannah Montana ăn mặc



Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Miley Cyrus đã tham dự các buổi hòa nhạc, nhưng cô ấy đã muộn. Giúp Miley để biến đổi thành ngôi sao nhạc rock Hannah Montana bằng cách tìm trang phục hoàn hảo cho buổi hòa nhạc của cô. Bạn sẽ được hiển thị một hình ảnh của Hannah Montana và bạn phải nhớ những gì cô đã mặc. Sau đó bạn có thể tìm thấy chính xác trang phục và phụ kiện khác trong Miley


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.