Ashley Leggat ăn mặcTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Giúp đỡ này cuộc sống với Derek sao chọn một trang phục cho cô thử giọng sắp tới ngày tôi người nước là một thứ sáu lớp ngoài. Làm cho cô ấy xinh đẹp trong tất cả những bộ quần áo ưa thích người nổi tiếng.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.