Dragon Ball Z điện cấp DemoTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Trong Dragon ball Z mức năng lượng mục tiêu của bạn là để đánh bại Vegeta ác trong một trận đấu chết do or die. Bạn cần phải rất nhanh chóng và khéo léo nếu bạn muốn để đánh bại Vegeta. Sử dụng phím mũi tên để di chuyển, một chìa khóa để ném quả bóng lửa, nhấn X chìa khóa để kick, Z để punch, S phím để punch, báo chí phím cách nút để nạp tiền chí thanh năng lượng của bạn, và X hoặc Z chìa khóa để smash. Smash một được thực hiện tự động khi bạn tấn công kẻ thù của bạn trong khi có một thanh năng lượng đầy đủ tính phí chí.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.