Street Fighter 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Làm mới những kỷ niệm cũ của bạn một lần nữa bằng cách chơi cổ điển Street Fighter 2 nơi mà mục tiêu của bạn là để đánh bại Sagat ác trong một trận chiến do or die. Bạn đóng vai Ryu và bạn phải đánh bại Sagat bằng bất kỳ phương tiện nào để chứng minh rằng bạn là cuối cùng của street fighter. Đây là một trận đấu vòng một và bất cứ ai có thể thoát ra đối thủ


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.