Anime chiến đấu Jam V2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Mát mẻ! Anime chiến đấu với Naruto! Tương tự như vua của máy bay chiến đấu. Nếu bạn thích điều này, hãy nhớ nói với bạn bè của bạn, do đó, rằng họ có thể thách thức bạn!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.