Gia đình chàng chiến đấuTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Chiến đấu với gia đình anh chàng!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.